Scroll to top

डिप्रेशन


Tag

फूड आणि मुड: आहाराचा मानसिक आरोग्याशी संबंध

आहार आपल्या मनावर परिणाम करतो हे कुणीही सांगू शकेल. आपण…

vinayakhingane August 7, 2020

उतारवयात व्यायाम?

नियमित व्यायाम करायला हवा हे सगळेच मान्य करतील. पण तरीही…

vinayakhingane December 19, 2017

'काळे ढग आणि चंदेरी किनार': डिप्रेशन ची कथा

To read this article in English, please click on the…

vinayakhingane October 2, 2016
%d bloggers like this: