Scroll to top

यकृताचे आजार


Tag

दारू आणि लिव्हरचा काय संबंध?

दारूमुळे लिव्हर म्हणजेच यकृत खराब होते हे जवळपास सगळ्यांनीच ऐकलेले…

vinayakhingane August 25, 2020
%d bloggers like this: